Problémy s vyúčtováním služeb spojených s bydlením řeší vedení SDZ každým rokem. „Napravujeme chyby, které vznikly z nejrůznějších důvodů. Ať už nám špatné podklady poskytl přímo nájemník nebo jsme tyto nesprávné údaje dostali od firmy, která pro nás část těchto údajů během zapisovacího období sbírala. Další možností je chyba našich pracovníků při zadávání údajů a následném zpracování,“ vysvětlil příčiny zdržení ředitel SDZ Jaromír Šebík.

Jeden z nejkřiklavějších případů uvedla vedoucí ekonomického oddělení SDZ Hana Červená. „Nájemník nahlásil dvakrát chybně stav vody. Byl o sto kubíků vyšší než na vodoměru. Tato chyba pak ovlivnila celý dům a celé vyúčtování. Proto se muselo dělat znovu opravné vyúčtování,“ sdělila.

SDZ rozesílala lidem vyúčtování už koncem dubna. „Obeslali jsme zhruba tři tisíce nájemníků v městských nemovitostech,“ informoval Šebík. Všichni nájemníci pak mohli využít jednadvacetidenní reklamační období k podání stížnosti.

„Ozvaly se desítky lidí. Přicházeli ale ne vždy s oprávněnou reklamací,“ pokračoval ředitel.

Podle Hany Červené nájemníci o své případné přeplatky rozhodně nepřijdou. „Pokud je v domě oprávněná reklamace, tak máme podle vyhlášky měsíc na zpracování opravného vyúčtování, které pak předáváme nájemníkům. Některé opravné vyúčtování posíláme už teď. U dalších čekáme například na kontrolu z vodáren a obesíláme nájemníky oznámením, že reklamace ještě není vyřešena,“ doplnila s tím, že chce SDZ v měsíci červnu všechny zbývající reklamace dořešit.

Martin Lavay