Pomáhá lékařům například v dávkování léků, u kterých je velmi tenká hranice, kdy léčí nebo už mohou uškodit. Nemocnice má spektrometr jako jediné zdravotnické zařízení ve Zlínském kraji.

Na rozdíl od různých rychlotestů, které mohou dávat falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky, hmotnostní spektrometrie měří koncentraci látek na základě molekulové hmotnosti, což znamená, že měří bez falešného zkreslení.

Pomáhá cukrovkářům i pacientům na jipce

„My využíváme hmotnostní spektrometrii především k měření koncentrace léků v krvi, ale její využití je v podstatě bezbřehé. Terapeutické monitorování lékových hladin nám řekne, jestli má pacient optimální koncentraci léku v krvi nebo je předávkovaný či poddávkovaný. Druhá varianta je mnohem častější problém. Kromě koncentrace léčiva doporučujeme také další dávkování léku, což využíváme například v intenzivní péči,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie a farmakologie KNTB Tomáš Šálek. Příkladů pro využití hmotnostního spektrometru je mnohem více.

„V současné době využíváme hmotnostní spektrometrii například k měření metforminu. Je to lék první volby v léčbě cukrovky 2. typu. Intoxikace tímto lékem je ovšem v desítkách procent případů smrtelná. Naše oddělení patří asi k pěti pracovištím České republiky, kde měříme koncentraci metforminu a rychleji tak dokážeme intoxikaci odhalit.“

Pro provoz hmotnostního spektrometru je nutná vysoká kvalifikace chemiků a zdravotních laborantů.

„Látka, kterou měříme, se musí ze vzorku složitě extrahovat, metodu je nutné na přístroji složitě samostatně nastavit. Klíčová je pak interpretace výsledků, což je silná stránka našeho oddělení. V této oblasti intenzivně spolupracujeme s belgickými a rakouskými pracovišti v evropských projektech. Když to shrnu, práce s hmotnostním spektrometrem je náročná, díky ní ale pomáháme pacientům, kteří užívají léky s úzkým terapeutickým rozpětím. Což znamená malý rozdíl mezi koncentrací léku, který léčí, a koncentrací toxickou. Ta hranice je velmi tenká a my ji musíme správně nastavit,“ uzavřel téma primář Tomáš Šálek.