Podle zástupců Správy železniční dopravní cesty, která je investorem stavby, je důvodem technická náročnost (protihlukové stěny, mimoúrovňová křížení, tunel).

„Při komunikaci s ministerstvem budeme trvat na této variantě. Stavba přinese zvýšení traťové rychlosti a přepravní kapacity, ale i zlepšení komfortu pro cestující, “ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek. (poh)