Pro celou trať se nyní zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Stavba by měla začít v roce 2024, hotovo má být o pět let později. Investorem celé stavby je stát, tedy Správa železnic a podle plánů se náklady na tuto investici mají pohybovat okolo 12 miliard korun.

Vydání územního rozhodnutí je podle investora významným posunem v přípravě modernizace a elektrifikace této tratě.

„Pro úsek Otrokovice – Zlín bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. U druhé části do Vizovic nyní probíhá aktualizace dokladové části dokumentace, žádost o územní řízení chce Správa železnic podat v polovině letošního roku. Současně pro celou trať běží zpracování dokumentace pro stavební povolení,“ přiblížila za tiskové oddělení Správy železnic mluvčí Nela Friebová.

Kompletní rekonstrukce obou nádraží

Podle informací Správy železnic, zahrnuje připravovaná modernizace 25 kilometrů dlouhý úsek, v jehož části mezi stanicemi Zlín-střed a Otrokovice dojde ke zdvoukolejnění trati.

Obě uvedená nádraží projdou kompletní rekonstrukcí, získají nová nástupiště, podchod a novou nádražní budovu. V rámci stavby se zároveň zruší zastávky Otrokovice-Trávníky, Zlín-U Mlýna, Zlín-Malenovice a Zlín-Louky. Tato místa mají být v budoucnu obsloužena MHD.

Nově naopak vznikne zastávka Zlín-Malenovice obec. Díky modernizaci trati se rychlost vlaků v úseku zvýší z 60 km/h na 100 km/h.

Tunel a nadjezdy

Významnou částí stavby je také náhrada tří přejezdů mimoúrovňovým křížením. Přejezd v části Otrokovice-Kvítkovice nahradí železniční tunel, dva nadjezdy vzniknou v části Prštné a v části Podvesná. Po stavbě zůstane v rekonstruovaném úseku 21 přejezdů zabezpečených závorami.

Díky modernizaci trati se rychlost vlaků v úseku zvýší na 100 km/h, což přinese zkrácení jízdních dob, zvýšenou kapacitu přepravy a komfortnější cestování. Elektrizací mimo jiné dojde ke snížení hlukové zátěže. Realizace stavby by měla odstartovat v polovině roku 2024.

Spor o přejezd u Eurocaru

Vydání územního rozhodnutí brzdil několik let především spor o přejezd ve Zlíně-Přílukách u Eurocaru. Stát (SŽ) jej pro jeho nebezpečnost chtěl zrušit, proti byli podnikatelé z okolí přejezdu a vlastníci přilehlých pozemků.

Ani město Zlín se i přes snahu nedokázalo dohodnout s některými vlastníky pozemků na jejich směně. Termín realizace této stavby se tak několikrát již odložil.

Správa železnic má sice již většinu pozemků vykoupenu, a to zhruba ve 75 procentech, kdy jejich vlastníci s výkupy souhlasilo. Se zbylými vlastníky SŽ stále jedná.

Celkem je na trase 649 vlastníků pozemků.

O projektu Modernizace a elektrifikace trat Otrokovice-Vizovice

Projekt řeší elektrizaci celé trati z Otrokovic do Vizovic včetně vybudování druhé koleje v úseku Otrokovice – Zlín. S ohledem na plánový přechod na jednotnou trakční soustavu bude elektrizace provedena střídavou trakcí 25kV, 50 Hz. Maximální traťová rychlost bude zvýšena na 100 km/hod.

Zásadních změn dozná i stanice Zlín střed, kdy poloha nádraží bude přesunuta blíže k ulici Gahurova.

Nedílnou součástí je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které není dnes připraveno na zvýšený rozsah dopravy na trati Zlín – Vizovice. Stejně tak se dočká modernizace i stanice ve Vizovicích, kde se plánuje vybudování autobusového terminálu a přestupního bodu mezi vlakem a autobusem.

Nástupiště, trať i zabezpečení: Zkapacitněním dráhy bude zároveň umožněn další rozvoj osobní i nákladní dopravy.

Současně dojde k vybudování nových nástupišť, informačních systémů rozhlasu, bezbariérových přístupů na nástupiště, protihlukovým opatřením apod. Bude rekonstruován železniční spodek, vybudován nový železniční svršek, nové zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Zcela průlomovou částí projektu je vybudování tří mimoúrovňových křižovatek. Úrovňové křížení železnice v části Otrokovice-Kvítkovice bude nahrazeno železničním tunelem, a to i z důvodu křížení s trolejbusovou dráhou.

Další mimoúrovňové křížení je navrženo na křižovatce v části Prštné a poslední mimoúrovňové křížení je navrženo v části Podvesná, kde je rovněž křížení železniční dráhy s trolejbusovou tratí.