Gaury chová včetně zlínské zoo 11 evropských zahrad, populace čítá 38 jedinců. Dva samci a dvě samice ve věku rok až rok a půl znamenají po genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Evropského chovného programu. Návštěvníci je mohou obdivovat v asijské oblasti zoo v upraveném výběhu, který dříve obývali velbloudi dvouhrbí.

První měsíce pobytu ve zlínské zoo gauři strávili v chovatelském zázemí. Pocházejí totiž z jižní Indie, kde celoročně panuje poměrně teplé počasí. Zimu proto strávili ve vyhřívané ubikaci, postupně je pak chovatelé začali zvykat na středoevropské klima.

„Velmi pečlivě sledujeme počasí a gaury prozatím nenecháváme ve výběhu úplně celý den. Máme o ně přece jen obavy. Věříme však, že se nám naše gaury podaří plně aklimatizovat. Postupně tak budou trávit víc a víc času ve venkovní expozice,“ objasnil ředitel zoo Roman Horský.

BARIÉRA Z KMENŮ STROMŮ

Zoo musela výrazně upravit původní výběh, který dříve využívali velbloudi.

„Gauři jsou v dospělosti mohutná zvířata. Celé zabezpečení výběhu tomu musí samozřejmě odpovídat. Zhotovili jsme proto odolnou „low cost“ bariéru, pro kterou naši pracovníci údržby použili vyřazené sloupy na elektrické vedení, které vyplnili kmeny stromů. Bylo to více o fyzickém nasazení než o finanční náročnosti. Bariéra působí velmi přirozeně a podle nás příjemně doplňuje vzhled celého výběhu,“ podotknul s úsměvem ředitel Horský.

PŘEKVAPIVĚ OBRATNÍ

Gauři indičtí jsou obrovská zvířata. Kohoutková výška u dospělých samců překračuje dva metry. Samice jsou o něco menší (kolem 170 cm). Hmotnost činí 700–1000 kg. Samci i samice mají na hlavě mohutné rohy, které dorůstají až 115 cm.

Jsou to impozantní zvířata. Jejich srst je zbarvena v různých odstínech hnědé, rezavé až černé barvy, nohy však mají kontrastně světlé.

Domovinou gaurů jsou zalesněná pohoří jižní a jihovýchodní Asie. Navzdory své mohutnosti se dokáží v terénu pohybovat s neuvěřitelnou lehkostí.

Žijí ve stádech, které vede dominantní samec. Dospívají ve věku kolem 6 let. Základní potravu tvoří traviny, byliny, větve keřů. Populace zvířat ve volné přírodě se odhaduje něco málo přes 20 000 jedinců. Patří mezi ohrožená zvířata, jejich početní stavy neustále klesají především kvůli ničení životního prostředí a nelegálnímu lovu.