„Cílem první výzvy je podpořit neziskové organizace a jejich stávající činnosti. Vycházíme z Analýzy potřeb neziskových organizací, kterou jsme v dotčených krajích provedli v minulém roce a která zohledňuje i dopad ekonomické krize na celý sektor,“ uvádí grantový manažer František Brückner z této nadace. Žádost o podporu v Blokovém grantu mohou podat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy. V oblasti životního prostředí budou podpořeny především projekty zaměřené na jeho ochranu, lepší informovanost o něm a naplňování principů jeho udržitelného rozvoje na daném území. V sociální oblasti jsou dotace určeny zejména na zvýšení dostupnosti a úrovně sociálních služeb.

Díky Programu švýcarsko-české spolupráce rozdělí Nadace Partnerství mezi moravské a slezské neziskovky ve třech výzvách v letech 2010 – 2014 osmdesát pět milionů korun. Uzávěrka první výzvy je 7. prosince 2010, maximální výše jednoho grantu činí 4 625 000 korun a celkem bude v první výzvě rozděleno přes 42 milionů korun. Mezi každou podporovanou oblast rozdělí Nadace Partnerství v první výzvě přes 21 milionů korun. „V první výzvě klademe důraz spíše na udržitelnost projektů a stabilizaci neziskových organizací než na vytváření nových projektů. Naším cílem je podpořit hlavně stávající činnosti neziskovek, ve kterých jsou dobré a které jsou pro region potřebné. Aby přitom nemusely roubovat svoje aktivity na podmínky vyhlášení, jak je to obvyklé u většiny dotačních programů,“ uzavřel ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.

Aktuální témata Zlínského deníku:

DOPRAVNÍ SERVIS
Veškeré informace týkající se osobní i veřejné dopravy a cyklostezek v regionu.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Vše ohledně voleb, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010.

MÁME RÁDI KACHNY
Nepravidelná rubrika pravidelně plná neuvěřitelných zpráv.

BLOG ŘEDITELE MĚSTSKÉHO DIVADLA
Petr Michálek nově bloguje každé pondělí.

DENÍK ZLÍŇÁKA
(Ne)oficiální blog reportérů Zlínského deníku o dění v regionu i mimo něj.