„Rád bych poděkoval zhotoviteli za dodržení termínu opravy a obyvatelům, zvláště pak řidičům z Otrokovic, za trpělivost," uvedl starosta města Jaroslav Budek. Město Otrokovice nebylo investorem opravy. Jedná se o silnici ve vlastnictví Zlínského kraje.

„Při rekonstrukci mostu se zhotovitel potýkal pouze s běžnými provozními problémy, ale žádná závažná komplikace nenastala, a proto se podařilo dodržet stanovený termín dle harmonogramu prací.

V současné době neplánujeme v Otrokovicích žádné další větší opravy a nebudeme řidiče trápit objížďkami," sdělil Radek Berecka, provozně-
technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje s dovětkem, že oprava byla nezbytná.

V tuto dobu však zkoušejí svou trpělivost například řidiči v Luhačovicích, kde se opravuje průtah.