„Na území Otrokovic je celkem šest lávek pro pěší, pět mostů a jeden podjezd. Město péči o mosty nepodceňuje. Kontroluje je v pravidelných intervalech, což je u starších objektů každé dva roky,“ zmínila mluvčí města Romana Stehlíková.

Na základě posledních pravidelných prohlídek, jejichž výsledky si nechalo vedení města předložit, byl technický stav nosné konstrukce a spodní stavby mostů vyhodnocen v průměru dobře.

„Jedinou výjimkou je most přes železnici na nadjezdu. Stav již není vyhovující,“ připustil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

„V tuto chvíli je zpracován projekt na kompletní rekonstrukci. V současné době probíhá stavební řízení a je podána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by měla pokrýt 100 % nákladů. Rekonstrukci předpokládáme v příštím roce,“ dodal starosta Budek. (hed)

Ilustrační foto.
Havarijní most? V kraji žádný, ale velmi špatných mostů máme třicet