Tento nový režim bude v oblasti platný do konce února, počátkem března budou zahájeny práce na I/49 a rovněž na ul. Pekárenská a Cecilka. Práce na parkovišti a nové lávce přes Dřevnici budou průběžně pokračovat.

Nejdůležitější informace k dopravním úpravám:

• Nové silniční napojení - odbočení ze silnice I/49 do Průmyslové zóny a stejně tak z Průmyslové zóny na I/49 bude bez omezení pro všechna vozidla do všech směrů. Tato křižovatka bude řízena mobilní semaforovou soupravou.

• Starý most u železniční tratě - bude uzavřen pro veškerý provoz, nebude možné na něj odbočit z žádného směru ani přes něj přejet.

• Křižovatka ulice Pančava a I/49 – stávající semaforová souprava bude vypnuta a provoz bude řešen dopravním značením upravujícím přednost. Tato křižovatka bude mít oproti dosavadnímu stavu následující změny:

◦ z ulice Pančava nebude možné odbočit vlevo na I/49 směrem na Zlín, ale bude zde přikázaný směr pouze doprava směrem na Vizovice;

◦ z ulice Pančava nebude možné jet rovně na starý most;

◦ ze silnice I/49 nebude možné odbočit na starý most.

• Částečné zjednosměrnění ulice Pekárenská - od ulice Cecilka ve směru ke Krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) bude zákaz vjezdu. Od křižovatky ulice Pekárenská/Dolní dědina/Peroutkovo nábřeží po ulici Cecilka bude jednosměrný provoz. Toto omezení je dočasné pro odlehčení dopravy kolem KNTB. Příjezd k restauracím Restaurace Přístav a Louis Asian Restaurace Sushi Bar bude možný jak od ulice Pekárenská, tak z ulice Cecilka a z Průmyslové zóny.