Zastavil jsem u značky, která vymezovala parkování pro postižené. Auto jsem ale odstavil u značení, které bylo otočeno opačnou stranou směrem do vozovky. Na zemi žádné označení nebylo, proto nemůže jít o vyhrazené parkoviště," vysvětlil Kučera. Dodává, že toto značení na komunikaci ukládá příslušný zákon, konkrétně tedy paragraf 12 silničního zákona. "Nejsem si vědom, že bych nějakým způsobem porušil dopravní předpisy. Strážníci ale byli jiného mínění," tvrdí řidič, který pokutu a poplatek za správní řízení odmítl zaplatit.

podivuhodná odpověď

"Zaslal jsem odvolání na krajský úřad ve Zlíně. Tam přiznali procesní pochybení a vrátili věc k přešetření. Proto jsem se odvolal i podruhé, o výsledku ale zatím úředníci nerozhodli," řekl Kučera. Zástupci dopravního odboru pokutovanému řidiči odpověděli velmi osobitě. "Faktem je, že vodorovná dopravní značka č. V 10f se na vyhrazeném parkovacím místě v ulici Na Stavidle nenacházela. Nicméně dopravní značení na daném místě bylo platné, tudíž řidiči jsou povinni jej respektovat.

svislé značení má přednost před vodorovným

Co se týče užití dopravních značek, je potřeba vyzvednout skutečnost, že podle silničního zákona jsou svislé dopravní značky nadřazeny vodorovným dopravním značkám - zvláště se jedná o případy, kdy se vodorovné dopravní značení na povrchu vozovky z nějakého důvodu nenachází nebo dojde vlivem soustavného pohybu vozidel na povrchu vozovky k opotřebení vodorovných dopravních značek do té míry, že se stanou špatně čitelnými a než dojde k jejich obnově, řidiči se orientují podle svislých dopravních značek," zní doslovná odpověď Jany Vávrové z Odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti. Oldřich Kučera ovšem rozhodně tvrdí, že se žádného pochybení nedopustil. "Pokutu mi udělili neprávem. Proto budu dál usilovat o zrušení postihu," uzavírá řidič.