Zatímco v celorepublikovém měřítku v roce 2018 narostl (oproti roku 2017) počet lidí usmrcených na silnicích o 16 %, ve Zlínském kraji poklesl o 8 %. Obdobně příznivý obrat nastal i ve snížení počtu těžce zraněných, kdy celorepublikově stoupl o 5%, zatímco ve Zlínském kraji poklesl o 27 %.

Tento výsledek posunul Zlínský kraj v mezikrajském srovnání na 8. místo ze 14. příčky, na níž se dlouho držel. Vyplývá to z vyhodnocení strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje za rok 2018,

MODERNÍ HŘIŠTĚ I BEZPEČNĚJŠÍ PŘECHODY

„Zlínský kraj mimo další vynaložil v roce 2018 téměř 9 milionů korun na modernizaci dětských dopravních hřišť v Holešově a ve Zlíně – Malenovicích. Dále jsme částkou přesahující jeden milion korun podpořili technická opatření na zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a téměř milion jsme dali na provoz a údržbu dětských hřišť. V roce 2018 bylo také 479,7 milionu korun vynaloženo na zlepšení stavu silnic a mostů v majetku Zlínského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek s tím, že mezi nenákladnější stavby vloni patřil silniční nadjezd ve Vsetíně a rekonstrukce komunikace u Velkých Karlovic.

Velmi pozitivně byly odborníky z Centra dopravního výzkumu Brno hodnoceny aktivity BESIP na místních úrovních, zejména pak v Otrokovicích, které jdou svými projekty v oblasti BESIP příkladem pro další města v České republice. Tradičně vysokou úroveň drží Valašské Meziříčí a progresivně se projevují i města Uherské Hradiště a Uherský Brod.

V roce 2018 bylo ve Zlínském kraji na silnicích usmrceno 22 osob, nejvíc na silnicích 1. třídy (10) a dále na silnicích 3. třídy (6 mrtvých). Nejvíc lidí zemřelo při čelní srážce s vozidlem, s chodcem a s pevnou překážkou.

V posledních letech patří k problémovým lokalitám s nejtragičtějšími následky nehod tři místa na silnici I/50 v Buchlovských horách (u motorestu Samota, u Starých Hutí a u odbočky k hradu Buchlov), nebezpečný úsek je také na silnici I/49 v obci Lípa a za obcí Jarošov na silnici II/497.

CYKLISTÉ, PŘILBA MÁ SMYSL

„Dopravní specialisté se shodují, že v oblasti prevence je potřeba velmi intenzivně zapracovat na používání bezpečnostních přileb. V celé České republice totiž za rok 2018 tři ze čtyř usmrcených cyklistů a 24 z 35 těžce zraněných nemělo na hlavě helmu,“ uvedl Martin Štětkář z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje. (ex)