„Koncem května byl našemu muzeu předán depot 74 mincí, které náhodně našel Tomáš Melich. Naši archeologové společně s tímto mladíkem a kolegy z Ústavu archeologické památkové péče v Brně a z Muzea Komenského v Přerově provedli na místě průzkum, který měl ověřit bližší okolnosti nálezu. Je neuvěřitelné, že při této příležitosti se stejnému nálezci podařilo najít nejen 3 další zlaté dukáty, ale kousek od nich i hliněnou nádobu s 49 zlatými a stříbrnými mincemi,“ sdělil ředitel Muzea jihovýchodní mravy ve Zlíně Pavel Hrubec.

Veřejnost mince uvidí v půlce července

Kde se tam ty peníze vzaly a kdo je schoval, po tom budou pátrat specialisté při odborných expertízách. Ještě předtím však bude mít veřejnost možnost si tento poklad nebývalé hodnoty v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy prohlédnout, a to od 17. července do 2. srpna.

Oba nálezy, které jsou majetkem Zlínského kraje, spolu úzce souvisejí jak místem, tak datací. Mince totiž pocházejí z období třicetileté války, kdy Švédové procházeli Moravou a útočili na Olomouc.

„Patrně se zde tehdy odehrávaly hrůzné věci. Domníváme se, že tyto poklady byly v zalesněných místech Vizovických vrchů ukryty okolo roku 1636. Zřejmě je uschovala jedna a tatáž osoba, protože nálezy byly od sebe vzdálené asi 15 metrů a také skladba mincí odpovídá tomu, že je zakopal jeden člověk – buď bohatý měšťan, nebo obchodník, který si ukryl veškerý svůj majetek,“ sdělila archeoložka muzea Jana Langová.

Mince z celé Evropy i z Osmanské říše pocházejí z let 1568-1636, což by znamenalo, že si tento obnos patrně schraňovaly dvě až tři generace.

Nálezce dostane odměnu

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek si mince prohlédl, pozastavil se nad zachovalou kresebnou ražbou některých kousků a zejména ocenil poctivost nálezce, který si podle něj zaslouží pěknou odměnu. Ta vyplyne z posouzení hodnoty pokladu. Buď to bude deset procent hodnoty drahého kovu, nebo deset procent z odhadnuté kulturně historické ceny.

„Chceme, aby tato odměna byla férová, aby i jiní poctiví nálezci věděli, že dostanou hezkou satisfakci a že nikomu nestojí za to, aby riskoval prodej mincí někde na černém trhu,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Děti budou mít vstup do muzea zdarma

Podle ředitele Muzea jihovýchodní Moravy Pavla Hrubce bude expozice mincí jedním z prázdninových lákadel pro rodiny s dětmi. Muzeum totiž po dohodě se Zlínským krajem coby svým zřizovatelem v době července a srpna zrušilo vstupné pro děti, které si tak mohou veškeré muzejní akce dopřát zdarma.