Cvičiště totiž využívají kromě místního Okresního mysliveckého spolku (OMS) i strážníci a policisté. Půl roku také dokonce vsetínští, kteří momentálně nemají kde trénovat. Vedení OMS Deníku přislíbilo, že se pokusí provoz střelnice omezit.

Se stávající situací občané Vršavy rozhodně spokojení nejsou. „Svou malou dceru dám v neděli po obědě spát a za deset minut ji vzbudí střílení. Je to bezohledné. Negativně to vnímá i náš pes, který se hlučných ran bojí,“ postěžovala si Lenka Ovesná, která bydlí v jednom z panelových domů nad konečnou točnou trolejbusů a se svým psem chodívá sousedním lesem na procházku.

Jak zdůraznila vedoucí blízkého Útulku pro zvířata v nouzi Danuše Šmigurová, střílení obecně vadí zhruba padesáti procentům psů. „Těch našich se to naštěstí netýká, protože rány kompenzuje ruch z hlavní cesty,“ podotkla.

Nedaleko vršavské střelnice žije také Stanislav Ševců. Kulové zbraně slyší prý i přes zavřená okna, která má směrem ke střelnici. „Není snad dne, kdy bychom ty rány nemuseli poslouchat. Přes týden to člověk skousne, i když to po noční směně není příjemné. Ale o víkendech by měl být klid,“ míní Ševců.

Areál cvičiště, kde je střelnice pro kulové i brokové zbraně, zlínští myslivci pronajímají zejména kvůli financím. Jelikož jsou nevýdělečnou organizací, tak její údržbu a provoz platí z osobních příspěvků členů a také právě z nájmů.

„Střelnice bývá obsazená v týdnu. O víkendech jen minimálně, nejvýše desetkrát ročně. V soboty a neděle se tam totiž konávají závody, “ tvrdí jednatelka OMS Helena Stupnická.

Lidé však mají pocit, že je střelnice využívána během posledního půlroku mnohem častěji než dříve. „Zřejmě je to tím, že od letošního roku přibyli vsetínští policisté. V místě totiž střelnici pro povinný výcvik nemají,“ vysvětlila jednatelka.

Nadpraporčík Jiří Vrána ze Vsetína její slova potvrdil. „Trénujeme ve Zlíně třikrát týdně – úterky, středy a čtvrtky odpoledne,“ přiblížil policista, který v místě velel skupině zrovna v den návštěvy Deníku.

Místopředseda myslivců Lubomír Holba však přislíbil, že kvůli občanům stávající provoz cvičiště přehodnotí. „Zjistím, zda skutečně nejde střílení omezit. Náš areál se ale nachází na bezpečném místě, přestože je blízko obytné zóny. A je potřeba si také uvědomit, že má vedle něj vést přivaděč, který s sebou jistě přinese srovnatelný hluk,“ poznamenal Holba.

Podle Šárky Kovaříkové ze čtvrti Vršava by se však měl počet spolků trénujících v areálu OMS zredukovat tak či tak. „I kvůli parkování, které je v místě nedořešené. Auta zasahují do blízké cyklostezky, která je pak nepřehledná a nebezpečná,“ míní tamní obyvatelka.

Co se týče měření hluku, Krajská hygienická stanice ve Zlíně je doposud v okolí cvičiště neprováděla. „Neobdrželi jsme zatím žádný podnět. Pokud se však obyvatelé, kteří bydlí v blízkosti střelnice Okresního mysliveckého spolku, cítí být nadměrným hlukem obtěžováni, mohou nám jej zaslat,“ poradil referent v oboru hygieny obecné a komunální zlínské KHS Ondřej Hrubý.

Dodal, že podnět může podat kdokoliv, nezáleží přitom na počtu osob, a to písemně, elektronickou poštou, ústně nebo telefonicky. „Na základě měření hluku potom můžeme zjistit, zda při provozu střelnice nedochází v chráněném venkovním prostoru staveb k překračování hygienických limitů hluku,“ poznamenal Hrubý.

Jak dále hygienik vysvětlil, při prokazatelném překročení limitů se s provozovatelem vede sankční řízení. Pozastavit provoz střelnice by bylo možné tehdy, prokáže-li se, že je to nezbytné k ochraně veřejného zdraví.