Mláďata jsou proti volně pobíhajícím psům bezbranná. „Dokáží je bez problémů zadávit. Jejich majitelé by se proto neměli stydět používat vodítko,“ uvedl Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty.

Stále častějším jevem je podle jeho slov také venčení psů z koňského sedla či z auta. „Ke zvěři je to ještě bezohlednější. Navíc použitím vodítka chrání majitelé psů nejenom přírodu, ale i svého svěřence před možnými konfliktními situacemi,“ dodal Šilha.

Myslivci nacházejí každým rokem stovky kusů spárkaté zvěře stržené toulanými či volně puštěnými psy. „Největším problémem jsou volně pobíhající smečky. Každá z nich má svého vůdce, ke kterému se přidávají různě pokřížení psi. Stačí pak, aby některý z nich měl v krvi lovecké geny, a problém je po napadení zvěře nastartován. Pak už to nikdo nedokáže vzít zpět,“ potvrdil jednatel Okresního mysliveckého spolku Vsetín Jan Janoušek.

Daleko větší nebezpečí ale podle jeho slov v tomto období pro mláďata spárkaté zvěře znamená zemědělská technika. „Ta dělá skutečně největší paseku. V jedné honitbě dokáží stroje při kosení usmrtit třicet i čtyřicet srnčat. Nic nepomůže ani to, že jako kupříkladu v Leskovci chodí den předtím na pole instalovat speciální blikače. Mláďata si na ně zvyknou a vrátí se na místo, kde to znají,“ vysvětlil Janoušek.
Zemědělská technika přitom kráčí mílovými kroky kupředu a je v polích hodně rychlá. Než by neohrabané mládě stačilo utéct, je ve většině případů pozdě.

Nedobré zkušenosti mají v tomto směru také myslivci v Hošťálkové, kde dohledali v některých letech až padesát usmrcených mláďat. „Letos to je naštěstí podstatně lepší. Pomohl tomu průběh zimy a také to, že tráva byla kvůli suchu hodně řídká,“ uvedl Zdeněk Šťastný.

Srnčí zvěř může bez problémů za normálních podmínek pronásledovateli utéct, mláďata jsou však bezbranná. Teoreticky může myslivecká stráž v honitbě usmrcovat psy, kteří mimo vliv majitele ve vzdálenosti větší než dvě stě metrů od obydlí pronásledují zvěř. Nesmí se však jednat o služební, slepecké, lovecké či pastevecké psy, kteří se od vedoucího při výkonu služby vzdálí jen přechodně.

„Celou věc se ale nejprve snaží ve všech ostatních případech řešit domluvou. Jde přeci jenom o sousedské vztahy, které jsou stále respektovány,“ dodal Šilha.