„Stanovený plán se podařilo ve většině honiteb na okrese splnit. Nikde se nemuseli rušit lovy. Problém byl pouze vpřípadě odlovu černé zvěře, po většinu času totiž nebyl sníh, a ten je ktomu potřeba,“ zhodnotil místopředseda kroměřížského okresního mysliveckého svazu Kroměříž Jindřich Kořínek.

Se sezonou jsou spokojeni například ive Chvalčově. „Znašeho pohledu byl loňský rok úspěšný. Plán jsme zvládli, žádné podstatné problémy nebyly,“ vyjádřil se Jindřich Klíma ztamního mysliveckého spolku. Zároveň podotkl, co nimrody vposlední době nejvícepálí.

„Řada lidí nás má za vrahy vpřírodě. Je třeba se ale uvědomit, že se tak děje vrámci obnovení přírodního fondu, který je třeba udržovat. Na druhou stranu jsou vedle nás ti, co si říkají myslivci. Jsou to lidé, co se pouze chlubí a ukazují své úlovky. To by se dít nemělo,“ zdůraznilKlíma.

Bližší informace otom, zda loňský rok přinesl nějaké rekordní trofeje a jaký byl rok zbližšího pohledu nimrodů, přinese až přehlídka mysliveckých trofejí. Ta se bude tentokrát konat vpolovině dubna ve Vítonicích. Ktéto příležitosti proto shromaždili myslivci vKroměříži části úlovků.

„Přijímány byly do konce ledna. Nyní se trofeje váží a zhodnocují, zda například dotyčná kořist byla ulovena správně či ne,“ uzavřel okresní místopředseda Kořínek.