Pracovat hodlají dělníci až do první sněhové nadílky, respektive do doby než udeří mrazy. Hotovo totiž má být už v květnu 2015, tedy dříve, než do města opět dorazí lázeňští hosté. Opravy velmi frekventované ulice přijdou na bezmála třicet milionů korun. Tuto rekonstrukci plánovalo lázeňské město několik let. Samotná realizace byla i několikrát odložena.

„V této druhé etapě se práce zaměřují na vznik opěrné zdi a provádění takzvané hřebíkové stěny. Právě kvůli pracím na opěrné zdi nešlo zahájit překládku inženýrských sítí. Celá zeď se musí rekonstruovat postupně, po menších úsecích, a to především z bezpečnostních důvodů," vysvětlil Jiří Šůstek, vedoucí odboru správy majetku města Luhačovice.

Během prací musejí řidiči na krajské silnici nad svahem počítat s mírným omezením a snížením rychlosti.

Právě nová opěrná zeď bude nejzajímavějším prvkem nové spojnice města a lázní. Její součástí bude totiž i malá kolonáda a stěna paměti, na níž budou napsána jména významných osobností spojených s Luhačovicemi. Chybět mezi nimi nebudou ani zakladatelé lázní Serényiové, skladatel Janáček, doktor Šťastný, architekt Jurkovič nebo doktor Veselý.

„V následujícím období bude kromě postupných prací na opěrné zdi pokračovat také realizace nových sítí v lokalitě od vily Slavia po poštu a dokončí se dláždění v rámci první etapy," doplnil Jiří Šůstek.

Podle zveřejněného harmonogramu plánují dělníci pracovat více než do poloviny prosince. Začít se má zase hned v březnu, protože datum předání díla je stanovené na 30. května.

„Harmonogram je však platný za předpokladu příznivého počasí. Také záleží, jak rychle se podaří vyřešit případné problémy se správci inženýrských sítí," poznamenal Lubomír Macák, jednatel zhotovitelské společnosti.

Zcela nově bude upravena plocha před poštou, která tak vytvoří malé náměstí.

Rekonstrukce ulice Dr. Veselého není jediný letošní počin. Lázeňské město se během let 2014 a 2015 mění k nepoznání. Přímo v lázních se měnila zeleň, město se zase například pustilo do rekonstrukce Jurkovičovy aleje. Velmi využívaná a oblíbená stezka z lázní k přehradě je tak nyní uzavřená. Luhačovice opravují část stezky k hrázi. Od hráze dál se jedná již o katastr Pozlovic, a tak zdejší práce leží na bedrech obce.

„Počítáme s novým povrchem stezky, s jejím rozšířením, novým mobiliářem a zejména s kvalitním odvodněním," popsala pozlovickou část oprav Olga Tkáčová, starostka obce.