Nominovaná osoba musí být starší třiceti let a mít nyní nebo v minulosti trvalé bydliště ve Zlíně. „Návrh musí obsahovat iniciály nominované osoby a samozřejmě zdůvodnění včetně stručného životopisu kandidáta. Musí z něj být zřejmé, kdo jej podal,“ přiblížila mluvčí magistrátu Marie Masaříková.

Poznamenala, že cenu nemůže získat zastupitel, vedoucí zaměstnanci města, příspěvkových ani obecně prospěšných a obchodních organizací zřizovaných a založených městem.

Pokud se rozhodne nominovat právnická osoba, i ta musí splňovat jisté podmínky. Má mít sídlo ve Zlíně nejméně tři roky před 30. listopadem.

„O udělení ceny rozhodují dále zastupitelé, kteří z návrhů občanů a právnických osob předloží individuálně své nominace. Při zasedání o nich potom tajně hlasují. V každém roce může být Cena města Zlína udělena nejvýše dvěma navrženým osobám,“ dodala Masaříková.

Cenu udělují zlínští zastupitelé jednou ročně, a to k 3. dubnu – dni narození Tomáše Bati. Jejími prvními nositeli z roku 1993 jsou Vladimír Karfík, Josef Vaňhara a Miroslav Zikmund. V průběhu sedmnácti let získalo cenu jednatřicet osob ze Zlína. Vloni udělena nebyla, protože ani jeden ze dvou kandidátů, kteří postoupili, nezískal v tajném hlasování stanovených osmadvacet hlasů.