„Nevěděly jsme, co se děje, musely jsme proto dostat děti dovnitř,“ tak následně popisovala ředitelka MŠ Družstevní Miriam Geryková náročné čtvrteční dopoledne. Ulevilo se jí, když se dozvěděla, že to bylo jen cvičení. Kvůli věrohodnosti policie o něm informovala až v jeho průběhu.

Právě to některé rodiče rozzlobilo.

„Jak mám reagovat, když se každý den dozvídám z médií, že někde někdo střílel,“ zlobil se v přítomnosti zlínských strážníků tatínek jednoho z dětí ve školce.

„Místní občané vyděšeni cvičením měli strach o své děti ve školce,“ uvedl Deníku s tím, že své jméno nesdělí.

„Jednalo se o cvičení proti aktivnímu střelci,“ přiblížil krajský policejní mluvčí Petr Jaroš dramatickou podívanou na zlínském sídlišti Jižní Svahy, kterým se nesla střelba.

Podle něj cílem cvičení bylo prověřit připravenost hlídek policie a strážníků.

„V průběhu roku jich máme napříč celým krajem několik,“ připomněl mluvčí.

Černá skládka u popelnic. Ilustrační foto.
Nepořádníci místo do sběrných dvorů odkládají věci k popelnicím

Policisté zároveň ocenili trpělivost a vstřícnost obyvatel Jižních Svahů.

„Chtěli bychom především pochválit ředitelku Mateřské školy Družstevní, která reagovala naprosto přesně, jak měla. Nejdříve zaměstnanci školky odvedli děti ze zahrady do bezpečí, zamkli, teprve potom se paní ředitelka informovala na policii, co se děje,“ pochválili ji zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík i mluvčí policie Jaroš.

Podle ředitele MP Zlín Milana Kladníčka je důležité prověřovat spolupráci složek IZS na místě mimořádné situace.

„Cvičení bylo dobře připraveno, nikdo o něm dopředu nevěděl,“ pochválil šéf zlínských strážníků.

Také proděkan Fakulty aplikované informatiky UTB pro zahraniční vztahy a propagaci docent Marek Kubalčík byl s průběhem cvičení na půdě jejich fakulty spokojen.

"Objekt Fakulty aplikované informatiky UTB byl Policií ČR vytipován jako vhodný pro cvičení „Aktivní střelec AMOK“ z důvodu svého architektonického řešení. Dalším důvodem výběru naší budovy bylo to, že se jedná o školní budovu. Fakultě toto cvičení přineslo prohloubení spolupráce s Policií ČR i s Městskou policií, což je důležité s ohledem na obory zaměřené na bezpečnostní technologie, které se na FAI realizují," vysvětlil.

Podle vedení fakulty měli studenti a zaměstnanci možnost se cvičení aktivně zúčastnit jako komparzisté, případně cvičení pozorovat z horních pater budovy.

Poklepání základního kamene dostavby a rekonstrukce hasičské stanice ve Zlíně.
Hasiči postaví novou centrálu, budete ve větším bezpečí