Zvířecí původ jména zřejmě nebude ta pravdivá verze. „Od kňourů nebo káňat to rozhodně nepochází,“ ví kronikářka obce Marta Holbová. „Mám za to, že jméno pochází od majitele zdejší usedlosti, který se jmenoval Kaň nebo Kaňa,“ dodala dále.

Její vysvětlení je správné.

„Místní jméno vzniklo příponou –ovice k osobnímu jménu Kaň(a) a znamená ves lidí Kaňových. Poprvé se připomínají roku 1362,“ stojí v knize Zlínsko, kterou vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Starosta Jiří Mikel, zdejší rodák, prý žádnou historku ke vzniku jména nezná.

V Kaňovicích je třeba dát si pozor na vodníky

„U nás se nic takového netraduje, ovšem zato máme pověst o vodníkovi,“ vypráví. Jak se píše v knize Báje a pověsti od Františka Müllera, hastrman přišel za staříčkem Odrobinů, když si dělal oheň, a začal se v něm přehrabovat.Kaňovice

To se dědovi nelíbilo.

„Tož milý staříček sa dopálili doopravdy. Chytli dlúhý žižlavý kolek a pichli jím hastrmana do řiti. Ten enom zaškřúpjál a zacvakál zubama a hépl do vody,“ popisuje kniha. Prý se ale vodník staříčkovi pomstil.

„Jednúc večér, dyž hnali staříček dobytek s pastvy, propadl sa s něma dřevěný mostek a oni sa ledvá z říčky vyškrábali. Za olšovým chrástím chlachtál sa jim na plnú hubu zelenáč,“ dočteme se zde.

V Kaňovicích se tedy nemusíme bát černé zvěře ani opeřených dravců, zato na vodníky bychom měli dávat pozor.