„Stále chybí kanalizace a odpadní vody jsou řešeny čističkami,“ tvrdí místní občané.

Počet obyvatel v lokalitě se přitom zvyšuje. Aktuálně bydlí v ulici Drahy 66 lidí. Ulici Drahy navíc využívají také chataři, cyklisté, turisté i zahrádkáři. Zahrádkářská kolonie v dolní části ulice čítá přes 60 chat.

VYDANÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ UŽ JE NEPLATNÉ

I proto se místní několikrát dožadovali oprav komunikace. Komise místní části dokonce nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Bohužel ale stále nedošlo k její realizaci.

„Bylo vydáno stavební povolení a to bohužel už zaniklo,“ stěžuje si Antonín Cekota z komise místní části. Stavba prozatím nebyla z důvodu nedostatku peněz realizována.

„Veškeré finance, tedy zhruba 350 tisíc korun, které do akce Komise místní části Jaroslavice investovala (veškerá dokumentace), jdou vniveč. Jde přibližně o třetinu ročního rozpočtu pro místní část,“ vyčíslil. Možná ale není vše ztraceno.

„Stavební povolení není platné, ale dokumentace se může zaktualizovat (i vzhledem k nárůstu obyvatel v ulici) a povolení obnovit,“ uvedl za město Zlín Leopold Bednařík.

HLEDÁ SE OSMNÁCT MILIONŮ

„Stav komunikace je havarijní, ulice je podmáčená, v zimě tu namrzá voda. Cesta ujíždí, je vyboulená. Komplikuje to i zimní údržbu,“ popsal místní Milan Pozzi.

„Je nejvyšší čas problém posunout, hledat zdroje financování,“ zdůraznil David Vlk, který se, stejně jako další místní občané, diví, proč město nepožádalo o dotaci nebo nevyhradilo peníze z rozpočtu. Jedná se o přibližně 18 milionů korun. Podle Vlka mělo město možnost získat dotaci, ale nepožádalo o ni.

„Výše nákladů zhruba 18 milion korun na nynějších 66 obyvatel je, dle mého názoru, vysoká. Ulice se musí rekonstruovat komplexně kanalizace dešťová i splašková, povrch komunikace včetně opěrné zdi a tak dále,“ vysvětlil Leopold Bednařík s tím, že další dotační výzva by měla být vyhlášena ještě letos.

„Těch 15 let, co lidé čekají na ulici Drahy na odkanalizování, se může zdát jako dlouhá doba, nicméně v jiných místních částech to někdy trvá i několik desítek let. V každém případě mohu obyvatele žijící na ulici Drahy ujistit, že i na ně přijde řada, prosíme je o trpělivost,“ vzkázal náměstek primátora Patrik Kamas.

NA ODKANALIZOVÁNÍ SE AKTIVNĚ PRACUJE

Aktuálně probíhá odkanalizování části Klečůvka za spolufinancování z dotací Ministerstva zemědělství za 15 milionů korun. Letos by měla být ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje zahájena rekonstrukce ulice Zámecká ve Štípě, která zahrnuje výstavbu kanalizace, chodníků a nový povrch komunikace přivádějící návštěvníky k zoo Lešná. Město by se mělo finančně podílet asi 37 miliony korun.

Odkanalizovaná zatím není ani Velíková, část Malenovic nebo Lhotka. Ze zákona musí město odkanalizovat všechny části Zlína.

„Dotace mají smysl, město musí výrazně dofinancovat. Prioritněji se ale řeší akce, které mají přínos pro více obyvatel,“ vysvětlil primátor Miroslav Adámek.

„Z 300 milionů, které máme na investice na celý rok, musíme pokrýt celý Zlín. Chceme se chovat spravedlivě, máme „dluh“ i ve vnitřním městě. I zde budeme muset rozdělit finance,“ doplnil. (mai)