„Během celého pondělí přijímal Odbor městské zeleně Zlín podněty od občanů k poškozené městské zeleni. K pondělnímu poledni šlo o desítky případů nahlášených vyvrácených stromů a zlomených větví. Tato oznámení pracovníci odboru prověřují přímo v terénu, postupně podněty řeší a škody odstraňují. Vážná situace je v lesích na Tlusté hoře, kde se budou napáchané škody teprve sčítat,“ uvedl za zlínskou radnici Lukáš Fabián z tiskového odboru.

Podle něj byl v pondělí také odvolán zákaz vstupu na Lesní hřbitov, který byl nahrazen formou vstupu na vlastní nebezpečí.

racovníci zlínských technických služeb vyjeli k poruchám semaforů.

„Provizorně jsme na třech místech nahradili semafory staršími, ale provozuschopnými a to na křižovatce ve Zlíně-Prštném a u centra,“ uvedl ředitel TS Zlín Jakub Černoch s tím, že pracovníci technických služeb také odstraňovali závady na veřejném osvětlení, způspobené silným větrem.