"Otrokovická radnice vyslyšela stížnosti místních obyvatel na zvýšenou hladinu hluku z provozu. Od 28. září čeká v tomto úseku řidiče zhruba čtyřdenní dopravní omezení," informovala tisková mluvčí Otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Zvýšený hluk způsobuje zhoršený technický stav povrchu silnice, v němž jsou trhliny, nerovnosti a vyjeté koleje.

„Oprava v sobě zahrnuje frézování povrchu, lokální opravy vybraných úseků, výškovou úpravu kanalizačních vpustí a provedení nového povrchu pomocí asfaltobetonové směsi,“ upřesnil plánované práce Erik Štábl z odboru rozvoje města.

Doplnil, že stavba naváže na nově opravené zastávky MHD a jednotný celistvý povrch sníží dopady provozu na sousední obytnou zástavbu.

Současně s tím budou probíhat práce na opravě povrchu komunikace tř. Tomáše Bati za kruhovou křižovatkou u ČOV směrem do Baťova podél Hurdisových domů. Tuto komunikaci má v majetkové správě Ředitelství silnic Zlínského kraje.

„Podařilo se nám vyjednat skloubení opravy naší komunikace a silnice ve vlastnictví Zlínského kraje. Rekonstrukce částí vozovek se uskuteční zároveň a bude jej provádět jeden zhotovitel. To přispěje ke snížení nákladů a lepší koordinaci prací. Zároveň dojde k dopravní uzavírce ve stejném časovém úseku a nebudeme tak řidiče trápit déle než je nezbytně nutné,“ vyzdvihla starostka města Hana Večerková.

Pokud počasí nebude bránit plánovanému postupu prací, dopravní omezení by mělo trvat od 28. září do 1. října 2020.

„Komunikace nebude uzavřena, bude řízena semafory, takže bude průjezdná po celou dobu oprav. V krátkém časovém úseku však musí dojít k uzavření sjezdu do ul. Nerudova a Dr. Stojana. Po tuto dobu bude příjezd do zmíněných ulic řešen přes areál společnosti TOMA,“ sdělil Erik Štábl.