„Smyslem tohoto značení je informovat řidiče včas na dopravní omezení, aby nebyli zaskočeni dopravní značkou po průjezdu zastavěnou částí města nebo obce a nemuseli se vracet několik set metrů zpět ke křižovatce. Chceme tak předejít problémům, které by zvláště v zimním období mohly motoristům na neudržované silnici vzniknout,“ vysvětlil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Zároveň naznačil, že se v současné době vedou diskuse o tom, jak zajistit, aby se tato problematická komunikace mohla v zimě udržovat.

„Vzhledem k tomu, že se bude po etapách přibližovat k Vizovicím plánovaná rychlostní komunikace R49 od Hulína, je pravděpodobné, že dopravní význam silnice z Vizovic do Loučky se bude zvyšovat. Problémem ale je současný technický stav této komunikace, který neumožňuje bezpečnou jízdu vozidel a tedy i sypačů nebo jiných mechanismů zimní údržby. Hrozí nebezpečí, že by se s projíždějícím sypačem mohla například utrhnout krajnice a vozidlo by se mohlo zřítit ze srázu,“ dodal Malý.

Ředitelství silnic Zlínského kraje chce proto začít jednat se Zlínským krajem o možnosti rekonstrukce této silnice. Podle studie z roku 2005 by zde bylo potřebné vybudovat například několik opěrných zdí, svodidla, místy vozovku i rozšířit, a to vše v nákladech kolem 60 milionů korun.

„Pokud by Zlínský kraj s takovou investicí souhlasil, necháme zpracovat investiční záměr a projekt jako nezbytnou přípravu pro budoucí realizaci,“ doplnil Malý.

Lepší stav silnice by rozhodně uvítal například Vlastimil Sucháček z Valašských Klobouk, který přes kopec Barák jezdí pravidelně do práce.

„Místy je ta cesta opravdu nebezpečná, ale člověk ušetří spoustu času, protože je to výhodná zkratka do Zlína. Vím, že ji řidiči hojně využívají, proto by si podle mého názoru zasloužila opravu, aby se po ní mohlo jezdit i v zimě,“ mínil Sucháček.

Hana Trčková