Vědci představili široké veřejnosti svoji práci v netradičním světle, mimo jiné malé i velké zasvětili do zábavných pokusů či pozorování. Ochutnat lidé mohli například i hmyz s čokoládou nebo zmrzlinou.

Zajímavostí byl třeba i experiment s mycími prostředky – syntetickými a těmi šetrnějšími k přírodě. Každý si mohl zašpinit talířek gramem tuku, poté pak umýt ve vybrané lázni. Podle počtu umytých talířů posuzovali účinnost mycích prostředků.