Výcvikové centrum vyrostlo na volné ploše areálu centrální stanice Zlín v ulici Přílucká.

„Jedná se o multifunkční zařízení, které obsahuje hřiště, dvoupodlažní objekt, trenažér pro zásah při úniku nebezpečných látek, trenažér pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a sutinové cvičiště pro vyhledávání zavalených osob," popsal areál mluvčí krajských hasičů Libor Netopil. Součástí polygonu jsou i svodidla pro imitaci dopravních nehod na komunikacích. Nechybí zde ani zařízení pro výcvik hasičů - lezců.

Slavnostní otevření hřiště a výcvikového prostoru a parkoviště pro techniku v hasičské stanici HZS Zlínského kraje ve Zlíně.

Náklady na výstavbu areálu dosáhly částky asi 10,7 milionu korun. Zahájení prací proběhlo loni v říjnu.

„Zdá se, že jsme areál vybudovali ve velice krátkém čase, ale příprava a vše, co vybudování předcházelo, trvalo delší dobu. Nicméně jsem ráda, že činnost a úsilí, které jsme k dokončení areálu směřovali, vedly k tomu, že areál je takový, jaký je a že nám bude sloužit," uvedla při včerejším slavnostním otevření ředitelka krajských hasičů Jarmila Čičmancová.

Připomněla také, že výcvikové středisko má pro hasičský sbor význam především z hlediska výcviku a zvyšování fyzické zdatnosti jeho příslušníků i pro jejich práci s technikou a technickými prostředky.

Zdroj: Youtube

„Nový polygon má ale především největší význam pro výcvik a spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) v našem kraji. Předpokládáme, že bude sloužit nejen nám, ale všem složkám IZS," doplnila Jarmila Čičmancová.

Na nové výcvikové středisko se těšili hasiči od první poloviny 90. let minulého století.Slavnostní otevření hřiště a výcvikového prostoru a parkoviště pro techniku v hasičské stanici HZS Zlínského kraje ve Zlíně.

„V té době začala narůstat zásahová činnost jednotek a postupně se začaly rozšiřovat i zákonné povinnosti hasičů," zmínil vedoucí oddělení IZS a služeb Pavel Dekret. Jeho slova doplnil i ředitel městské policie ve Zlíně Milan Kladníček.

„V novém výcvikovém středisku vidíme přínos pro všechny složky IZS," řekl. Podle něj zde mají zlínští strážníci již domluveny společné i jednotlivé tréninky těchto složek.

Také pro strážníky

„Zlínská městská policie bude zejména využívat dvoupodlažní objekt, například při cvičení policejní taktiky," přiblížil plány strážníků v novém tréninkovém středisku.

Cvičit zde budou i státní policisté.

„Jsme velmi rádi, že nás hasičský záchranný sbor přizval ke spolupráci při výstavbě tohoto polygonu, protože ve výcvikových prostorách české policie tady takový prostor není. Proto jsme v rámci spolupráce dostali možnost vnést sem některé naše prvky. Nechybí zde tak taktické prvky pro vstup do obydlí ani na zákroky proti pachatelům," vysvětlil Pavel Málek, vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

Slavnostní otevření hřiště a výcvikového prostoru a parkoviště pro techniku v hasičské stanici HZS Zlínského kraje ve Zlíně.

A co na nové prostory pro výcvik říkají samotní hasiči?

„Zatím jsme zde netrénovali, ale víme, že nám bude nový polygon ku prospěchu. Určitě z něj máme radost," prozradil výjezdový hasič Martin Vaculík.

Po slavnostním otevření areálu předvedli hasiči, strážníci, policisté a kynologové záchranné brigády ukázky využití jednotlivých částí výcvikového polygonu. Všichni přítomní mohli také zhlédnout ukázky nasazení služebních psů při zadržení pachatele nebo činnost zásahové jednotky při zadržení osoby ve vozidle a budově.

Hasiči zase předvedli vyproštění osob z havarovaného vozidla, likvidaci úniku nebezpečné látky, ale i záchranu zavalené osoby. Nevynechali ani ukázky práce hasičů-

lezců. Samotný konec úterní akce byl korunován simulovaným zásahem při požáru objektu a záchraně osob.