Program na podporu obnovy venkova má šest různě zaměřených dotačních titulů. Jeho prostřednictvím pomáhá kraj menším městům a obcím s projekty na obnovu a údržba obecního majetku, přispívá na zpracování územních plánů, na ochranu životního prostředí či na obnovu a rozvoj ohrožených území v obcích. Jeden dotační titul je určený na rozšiřování sítě dálkových a regionálně významných cyklotras.

Pozemek pro stavbu nové krajské nemocnice v Malenovicích.
Co bude místo plánované nemocnice v Malenovicích? Kampus, sportoviště nebo byty

Jednou z obcí, která získala dotaci, jsou Medlovice, které získají 1 milion korun na obnovu zeleně a veřejných prostranství. Stejnou částku získají také Sehradice na revitalizaci dětského hřiště, či Vítonice na autobusovou zastávku.

Od loňského roku mohou obce žádat také o peníze na zpracování projektových dokumentací na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci budov občanského vybavení.

„Řada našich obcí totiž není schopna dostatečně čerpat dotace jen kvůli nedostatku financí na přípravu projektů. S hotovou projektovou dokumentací mají šanci získat zajímavé národní či evropské dotace,“ vysvětlil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj kraje.

Další peníze půjdou na opravu a restaurovaní památek

Více než sedm milionů korun půjde ze Zlínského kraje na stavební obnovu či restaurování památek. Peníze pomohou například při opravách kostelů, zámků a dalších památkových objektů, ale také k restaurování křížů, oltářů nebo soch.

S pomocí čtyřsettisícové krajské dotace se opravy dočká například střecha kostela Dobrého Pastýře v Loučce u Valašského Meziříčí. Stejnou sumou podpoří kraj pokračování v opravách vstupní věže hradu Lukova či restaurování varhan v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti.

Podzámecká zahrada v Kroměříži v říjnu 2023.
Kroměříž letos navýší příspěvek na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady

Mezi památkami, jichž se budou opravy a restaurátorské práce týkat, jsou mimo jiné i zámek Lešná u Zlína, lovecký zámeček Trubiska, kostel sv. Jakuba Staršího v Břestu, Bartkův vodní mlýn v Nivnici a také několik kamenných soch a křížů.

Kraj z dotačního programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu podpoří celkem 36 projektů.