„Harmonogram je opravdu našlapaný, nejsou tam prodlevy a musíme spoléhat na dobré počasí a budeme doufat, že zejména v měsících září a říjnu nás počasí nezklame,“ uvedl v úvodu Erik Štábl z odboru rozvoje města, který společně se zástupci zhotovitelské společnosti Eurovia provedl vedení města stavbou.

Rekonstrukce mostu byla zahájena v druhé polovině února letošního roku.

Ukončení rekonstrukce se předpokládá v měsíci říjnu, kdy by měl být na most puštěn provoz.

„Zaměstnanci pracují o víkendech, během státních svátků a děláme všechno proto, aby se doba stavby neprodloužila,“ ubezpečil Michal Friedlaender, ředitel závodu.

„Během těchto dníby měly být dokončeny práce v poli na trati i se sanacemi a následně budeme osazovat zábradlí. Jakmile dokončíme jednu stranu mostu, práce se přesunou na druhou část, kde bude most z obou stran nějakou dobu nepřístupný,“ doplnil hlavní stavbyvedoucí Bohdan Petura

Nyní se bude upravovat trakční vedení, čímž by měly skončit práce, které bylo nezbytné realizovat při výlukovém režimu na trati.

„Po odkrytí říms se ukázalo, že most byl opravdu ve špatném stavu a s opravami se začalo v tu pravou chvíli,“ uvedl Friedlaender.

Provoz by měl být zpřístupněn v měsíci říjnu, s tím, že podle plánu by měly finální práce dokončeny ještě v tento měsíc. Stavba je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků obdrželo město v květnu roku 2018. Příspěvek byl stanoven v maximální výši téměř 118 milionů korun.

Další kontrolní den pro vedení města je plánováno přibližně za dva měsíce.