„V loňském roce dotace přispěly k obnově vzácných kulturních památek ve Vlachovicích, Újezdě u Valašských Klobouk a ve Valašských Kloboukách. Většinou se jednalo o sochy světců a historické pískovcové kříže, zahrnuta však byla i zajímavá Zimova hrobka na valašskoklobouckém hřbitově,“ vyjmenoval vedoucí odboru kultury a památkové péče Josef Slánský.

Dodal, že žadatelé se mohou se svými projekty hlásit na odboru do 17. května. „Podmínkou je jejich vedení v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a jejich lokace mimo městskou památkovou zónu. Nesmí také být ve vlastnictví státu a ani nesmí být prohlášeny národními kulturními památkami,“ doplnil Slánský. Minimální výše příspěvku je 50 tisíc korun a vlastník památky musí uhradit alespoň 10% z celkových nákladů.