Novinky navážou na nové dětské hřiště, které se v současné době v areálu začíná stavět. Hřiště, mola i pláže by měly být dokončeny před začátkem rekreační sezony.

Podle mluvčí otrokovické radnice Romany Pastuszkové by na vybudování mol a pláží měl zhotoviteli stačit jeden měsíc. S výstavbou se začne koncem května. Hotovo by mělo být koncem června.

„Stávající betonová mola budou vyrovnána a opatřena dřevěným opláštěním se zakotvenými nerezovými vstupy do vody a podnožemi s lavicí. Práce budou zahrnovat rekonstrukci dvou stávajících pláží a instalaci dvou samostatných plovoucích mol na hladině,“ vyjmenovala novinky Dita Doleželová z odboru rozvoje města.

Po obchvatu Otrokovic se řidiči poprvé projedou už 29. 6
Po obchvatu Otrokovic se řidiči projedou už koncem června

Plovoucí mola jsou podle Doleželové praktickým doplňkem pro vodní plochu. Používána budou celoročně, nevadí jim tuhé mrazy ani zamrzání vodní hladiny. Sloužit budou k posezení, odpočinku nebo vstupu do vody.

Výhodou je to, že se na rozdíl od pevných kotvišť a přístavů obejdou bez stavebních zásahů. Ráz krajiny zůstane zachován, aniž by došlo k narušení ekosystémů a přírodní rovnováhy.

Finanční prostředky na nová mola a pláže jsou vyčleněny v rozpočtu. Jejich cena byla stanovena na 4,2 mil. korun.

PRÁCE NA NĚKOLIK LET

Celková revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště je rozdělena na tři oblasti a trvat by měla pět let.

„Štěrkoviště je hojně navštěvovaným místem, proto je naším cílem toto místo zrekonstruovat tak, aby rekreantům nabídlo komfortnější zázemí. Již toto léto děti ocení hřiště s moderními a bezpečnými herními prvky. Nová mola a pláže zajistí příjemný prostor k odpočinku se snadným vstupem do vody. V dalších letech budeme s renovací pokračovat,“ uvedla starostka města Hana Večerková.