Kraj bude podle radní první v republice, kde ústavní péče o malé děti zanikne. „Přiblížíme se tak většině evropských států, kde zákon nedovoluje umisťovat tyto děti do institucionální péče," uvedla radní.

Proměna dvou zařízení ve Zlíně a Valašském Meziříčí na Vsetínsku začala loni, kdy mělo každé z nich kapacitu 12 míst pro děti do tří let. V polovině loňského roku se jejich kapacita snížila na polovinu a nyní nemá zlínské zařízení žádného klienta, ve Valašském Meziříčí jsou dvě děti, uvedla radní. Obě zařízení zaniknou na podzim.

Kapacita i personál zmíněných zařízení budou využity pro ambulantní a terénní služby, které dítěti umožní zůstat s rodiči nebo s jinými blízkými osobami. „Vychází se z principu, že pomoc má přicházet za dítětem do rodiny, nikoliv dítě z rodiny za pomocí. Proto je důraz kladen na podporu náhradní rodinné péče, na využití možností rodinné terapie a sociální práce s rodinou," uvedla radní.

Vedle Dětského centra Zlín a Kojeneckého a dětského centra Valašské Meziříčí se transformace týká i Dětského domova a Základní školy Liptál. Každé z těchto zařízení se v budoucnu zaměří na určitý druh terénních ambulantních sociálních služeb. Při transformaci kraj využil také zkušeností partnerů z Nizozemska.