„Nerespektování dopravního značení nás trápí již dlouhodobě. V důsledku nedisciplinovanosti některých řidičů docházelo na této křižovatce k dopravním kolapsům. Motoristé, mířící od Uherského Brodu čekali, až přejedou auta od kruhového objezdu směrem od Dolní Lhoty a následně odbočili i přes zákaz.  Proto jsme tady aktuálně umístili stálý automatizovaný kamerový systém, který bude hlídat nejen zákaz odbočení vlevo, ale zároveň zde budeme sledovat zákaz vjezdu do jednosměrky od Kulturního a kongresového centra Elektra,“ vysvětlil starosta města Marian Ležák.

Na Jižních Svazích ve Zlíně se chystá kácení dřevin napadených kůrovcem.
Na Jižních Svazích ve Zlíně pokácí stromy napadené kůrovcem

Dohled nově instalovaných kamer bude spuštěn začátkem března a je soustředěn na kontrolu dodržování dopravního značení, které zakazuje vozidlům odbočení vlevo z hlavní ulice Masarykova křižovatkou do ulice U Šťávnice.

„Aktuálně je ve stadiu realizace ještě další kamera, která bude monitorovat dodržování dopravního značení „Zákaz vjezdu“ v přilehlé jednosměrné ulici U Šťavnice. Bezpečnostní kamery mají za úkol působit preventivně a zároveň jejich činnost reaguje na podněty přijaté městskou policii a vedením radnice. Zejména místní občané, ale i návštěvníci si stěžovali na opakované nerespektování dopravního značení ze strany řidičů v daném místě, které se dlouhodobě jevilo jako velmi rizikové,“ doplnil velitel Městské policie Michal Zámečník.

Řidiči i chodci jsou na trní. Blíží se uzavření mostu v Napajedlech
Řidiči i chodci jsou na trní. Blíží se uzavření mostu v Napajedlech

Systém umí automaticky sledovat dodržování nastavených pravidel v dopravě. Formou zaslaných metadat umožňuje spolehlivé zaznamenávání a následné vyhodnocování informací o přestupcích zcela bez obsluhy. Jedná se o inovativní a účinný způsob dohledu na dopravní bezpečnost ve městě.