Z Podprogramu podpory obnovy venkova mohou o finance žádat v prvním případě do 12. února, v druhém do konce března.

„Při posuzování doručených žádostí budeme preferovat akce, jež řeší havarijní stav majetku obcí, případně omezení či ohrožení provozu budov, které obce nebudou schopny pokrýt vlastními penězi,“ sdělil krajský mluvčí Milan Plesar.

Dodal, že za šest let poskytl tímto způsobem kraj více než sedmi stům příjemců na 250 milionů korun. Peníze směřovaly na úpravy veřejného prostranství, venkovní a dětská hřiště, místní silnice, chodníky, cyklistické a pěší stezky i veřejné osvětlení či opravy veřejných rozhlasů.

Pravidla pro předkládání žádostí, kritéria hodnocení i výzva jsou zveřejněny na webových stránkách Zlínského kraje.