Největší zlínské sídliště Jižní Svahy se stále rozvíjí. V současné době zde žije více než 25 tisíc obyvatel.

Celým sídlištěm vede hlavní tepna – ulice Okružní, přičemž severovýchodní část sídliště, kde žije zhruba pět tisíc obyvatel, je připojena k této ulici pouze v jednom místě: v křižovatce s ulicí Středová.

SITUACE JE NEVHODNÁ A SYSTÉM JE ZRANITELNÝ

„Tento stav je ze strategického hlediska nevhodný a dopravní systém zranitelný. Ve směru od severu je tato část sídliště připojena velkým závlekem, což přináší nejenom přepravní časové ztráty, ale má především negativní dopad na životní prostředí,“ uvedl mluvčí města Zdeněk Dvořák.

Auta tak zbytečně projíždějí mezi obytnými domy.

„Město má v plánu stavební úpravu silnice Okružní a v jejím konci, v části Podlesí, vybudování nové okružní křižovatky včetně točny vozidel MHD s dalšími úpravami veřejných prostranství,“ vysvětlil člen Rady města Zlína Jiří Novák.

„Na základě vyhodnocení současného stavu se navrhuje propojení lokality Podlesí a Kocanda dvoupruhovou obousměrnou komunikací,“ upřesnil Zdeněk Dvořák.

Nová okružní křižovatka se plánuje čtyřpaprsková s vnějším průměrem 40 m, v místě koncové zastávky bude vybudován objekt sociálního zařízení pro řidiče MHD.

Stavební úpravy si vyžádají přeložky, rozšíření, případně úpravy inženýrských sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V místě stavby bude nutné po dokončení všech stavebních prací provést vegetační a sadové úpravy.

„Konkrétně se přeložky budou týkat telefonního a kabelového vedení a vodovodu. Pro objekt sociálního zařízení řidičů bude třeba zřídit mimo jiné přípojku vody a kanalizace,“ vysvětluje radní Novák.

Realizace se předpokládá v několika etapách. Do té první se zahrne úprava trasy silnice ulice Okružní s okružní křižovatkou a točnou MHD. Další etapou bude propojení hlavního tahu Jižními Svahy s lokalitou Podlesí.

Tonáž vozidel bude omezena

„Druh vozidel užívajících toto propojení by měl být omezen celkovou tonáží vozidel, a to s ohledem na charakter přilehlé zástavby bydlení a nástup do rekreačního zázemí města,“ uvedl mluvčí města.

V místě dnešního areálu stavebnin může vzniknout plošné parkoviště pro návštěvníky přilehlého rekreačního lesa.

„Akce se nachází ve fázi projekční přípravy, řeší se dokumentace pro územní řízení a majetkoprávní příprava. Vzhledem k tomu, že majitelem komunikace vedoucí největším zlínským sídlištěm je Zlínský kraj, jedná se o společnou akci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,“ dodává Novák.

Podrobný položkový rozpočet bude znám až ve fázi zpracování podrobnější projektové dokumentace.

Akce však není zařazena do návrhu dopravních investic na rok 2018.

„Městu se nepodařilo plánovaný projekt zařadit do dotačního programu. Jedná se o velmi vysokou částku, na které by se mělo podílet jak město, tak Zlínský kraj.

Část bude pokryta z dotací. Je možné, že během tohoto roku se podaří projekt do plánovaných investic zařadit,“ vysvětlil pro Deník Zdeněk Dvořák.

„Časový horizont realizace bych odhadl za dobré konstelace do 3 let. To už bude ale záležet na novém vedení radnice a jejich prioritách,“ dodal radní Novák.

Bude i cyklostezka

Město nezapomnělo na pěší a cyklisty. Stávající systém pěších tras bude doplněný o nové trasy související s okružní křižovatkou a točnou MHD.

„Navržena je i samostatná stezka pro cyklisty v úseku sportovní hřiště – okružní křižovatka, která povede podél nového chodníku,“ dodal Jiří Novák. Napojí se na stávající stezky na Podlesí a na cykloturistickou trasu Zlín – Lešná.