„Pokud dojde z nějakého důvodu k přerušení dodávky elektrické energie, zapne se automaticky záložní generátor,“ prozrazuje ředitel ZZS ZK Josef Valenta.

Výpadek proudu dispečink téměř nepostřehne. „Nástup záložního generátoru je okamžitý. Dispečerkám maximálně problikne displej monitoru,“ říká šéf ZOS Libor Zajonc s tím, že podobná situace již v minulosti nastala.

Husté sněžení komplikovalo ve čtvrtek 9. 12. 2021 dopravu ve Zlínském kraji
FOTO: Bouračky na sněhové klouzačce ve Zlínském kraji

„ZOS může také fungovat zcela mimo areál budovy ZZS ZK. Pro takové případy disponuje vozidlem Mobilní operační středisko,“ zdůrazňuje Josef Valenta. Automobil je schopný fungovat kdekoliv v terénu. Své využití by mohlo vozidlo najít zejména při zvládání mimořádných událostí.

Ještě vyšší zabezpečení systému tísňové linky přinese chystaná výstavba nového ZOS. „V rámci chystané investiční akce bude totiž poměrná část financí věnována také na obranu před kybernetickými útoky,“ dodává ředitel ZZS ZK Valenta.