„Dochoval se naštěstí jediný originál rukopisu, který rodina autorky věnovala obci. Pod pojmem rukopis si však musíme představit úhledné písmo s řadou zajímavých detailů a kreseb. Přepsáním knihy strojopisem by se rázem vytratila umělecká hodnota díla, proto jsme se rozhodli vydat knihu reprintem. Bude se tedy jednat o přesnou kopii k nerozeznání od originálu rukopisu," vysvětlil Jiří Marušák mladší, zastupitel obce, který má pod patronátem kulturu. Taková jedinečná národopisná práce si však vyžádá větší než obvyklé náklady na tisk.

Obec proto také usilovně hledá sponzory či příznivce, kteří by se na vzniku jedinečné publikace chtěli podílet.

„Prestiž zamýšleného vydání titulu bude také zaručena tím, že na něm spolupracuje s obcí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a uznávaný etnograf pan Karel Pavlištík," doplnil mladý zastupitel.