Obejít až stovku domů se dá za čtyři hodiny

„Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla," uvedla za pořadatele sbírky na Zlínsku manažerka Charity Zlín Pavla Romaňáková.

V našem regionu mohou být z výtěžku zakoupeny pomůcky postiženým dětem, které jim usnadní například pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky.

Chudým rodinám zase může být z prostředků sbírky uhrazena pračka či lednička. Také těm, které zasáhla přírodní katastrofa, může Charita poskytnout pomoc při obnově obydlí – ať už zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí.

Finanční prostředky ze sbírky mohou získat i staří a nemocní například nákupem léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, nebo zdravotních postelí a matrací.

„Koledovat může kdokoli. Jde přece o lidovou tradici, která má u nás hluboké kořeny," říká o Tříkrálové sbírce Pavla Romaňáková.

Malé koledníky, kteří vyrazili do ulic v sobotu brzy ráno, už místní netrpělivě vyhlíženi. Někteří koledovali poprvé, jiní už byli zkušenější a přiznali, že tradiční sbírku si užívají pokaždé. Stejně jako například Marie Kukučková ze Štípy. Ta letos vyrazila koledovat v rámci Tříkrálové sbírky už pošestnácté, tentokrát prvně jako vedoucí skupinky.

„Koleduji od desíti let," pousmála se Kukučková. „Navštívíme lidi, potěšíme je a vybereme finance, které pak jdou na dobrou věc," těší kolednici.

Letos má jako vedoucí skupinky radost z nové kolednice Martičky.

„Moc se jí to líbí a možná prý s námi bude chodit i příští rok," těší novou průvodkyni koledníků ve Štípě. Jen ve Štípě a Kostelci chodilo celkem třináct skupinek, vždyť dohromady museli koledníci obejít zhruba 1400 domů.

A tak se malí koledníci ve Štípě a Kostelci činili, každá skupinka zvládla koledovat u osmdesátky až stovky domů, což se prý dá zvládnout za takové čtyři hodiny.

Už druhou generaci koledníků provází na Zlínsku i Ivan Skřivánek. Po vlastních dětech s ním už koledují vnoučata Vítek a Amálka.

„Tříkrálové sbírky obcházím od roku 2000, kdy začaly. Musím říct, že jsem nebyl nikdy ani jednou z postav tří králů, vždy jsem jen doprovázel malé koledníky," přiznal s tím, že za tu dobu by už nespočítal, kolik těch koledníků vlastně bylo.

V nedaleké Velikové chodila početná skupinka malých děvčat. A protože tam byl o koledování velký zájem, mohli místní přivítat na svém prahu místo Tří králů hned čtyři.

„Každý rok čekáme koledníky, jsme rádi když přijdou, tak je od rána vyhlížíme," uvedli manželé Bednaříkovi z horního konce. Podle nich je dobře, že se tradice udržuje.

„Koledníci jsou moc šikovní, každý rok je fotíme a když se podíváme na fotky o deset let zpět, tak dnes to z nich jsou již dvacetileté slečny, co chodívaly k nám a psaly nám tady na ty dveře," ukazují manželé.

Tři krále mohli v sobotu přivítat například také lidé v Dobrkovicích. „Dnes zvládneme obejít zhruba padesátku domů," prozradila vedoucí skupinky Markéta Gajdůšková. Ve skupince koledníků má své syny i jednu slečnu. „Baví nás to," usmívali se všichni tři.

„Moc jim to dnes sluší," dodal Vojtěch Fuglík, u jehož dveří právě koledníci zazpívali svou koledu.