Na nové projekty ovšem půjde pouze minimum prostředků, zhruba 70 milionů, zbytek je určen pro akce, které byly započaty již dříve. Jeden z takových projektů představuje loni zahájená stavba kongresového centra. Ta bude znamenat vůbec největší letošní investici ve výši 90 milionů korun. Nejobjemnější část z 1,7 miliardy v rozpočtu představuje 1,5 miliardy provozních nákladů, z toho největší položku tvoří 225 milionů korun na mzdy zaměstnanců města.

Rozpočet na tento rok sice bude schodkový, ale asi dvousetmilionový rozdíl mezi příjmy a výdaji města pokryje přebytek dosavadního hospodaření, jenž v současnosti činí necelých 285 milionů.