Zhruba 104 miliony korun chtějí lázně investovat do obnovy kolonády. Malá a Velká kolonáda i Vincentka leží na území navrženém na zápis na seznam UNESCO.

„Nahoře nad místem, kam lidé chodí pro vincentku, je nevyužitý prostor. V něm by mohla vzniknout hlavní část muzeální expozice. Lidé by se tam mohli posadit, hrála by tam relaxační hudba, prostředí by bylo na bázi mořského pobřeží či podmořské hladiny,“ nastínil jednu z novinek Jiří Dědek, výkonný ředitel Lázní Luhačovice.

Návštěvník by nad sebou viděl ryby, slyšel šplouchání vody. Součástí expozice má být také představení Luhačovic či třeba minerálních pramenů a zdrojů.

Kolonádě chtějí lázně vrátit původní punc, mimo jiné restaurátorskou obnovou sloupů a vitráží. Postupné úpravy plánují do konce roku 2021. Podmínkou je ovšem ve všech případech získání dotace. Lázně Luhačovice si ji podaly v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Podmínka získání dotace se týká i případné obnovy Vodoléčebného ústavu s plovárnou, který je kulturní památkou.

„Chceme zabránit zhoršování technického stavu a přiblížit jej tomu původnímu. A také jej rozšířit využitím zpřístupněním nových, dosud uzavřených prostor pro veřejnost. Jádrem rovněž nové muzeální expozice budou obrazy a zvuky tří fenoménů vážících se k tomuto místu: léčivých sil přírodních zdrojů, architektury Dušana Jurkoviče a hudby Leoše Janáčka," přiblížil Jiří Dědek.

Celkové výdaje by měly činit více než 86 milionu korun.

Na změny plánované v následujících letech se těší například Ludmila Bětáková z Luhačovic, která ve volných a pěkných dnech ráda vyráží na procházku na lázeňskou kolonádu. „Jsem ráda, že se tady neustále něco děje, opravuje. Expozice muzeí určitě najdou své návštěvníky,“ myslí si.

Například od poloviny tohoto měsíce začal veřejnosti sloužit nový dvousetmetrový úsek pěší zóny v lázeňském areálu vedoucí od pískové plochy u hotelu Jurkovičův dům směrem do centra města.

"Nový povrch získaly také chodníky mezi Inhalatoriem a Jurkovičovým domem. Nahrazeny byly i letité lavičky novými. Ve spolupráci s městem bylo navíc obnoveno veřejné osvětlení. Prodloužení pěší zóny je tak dalším příspěvkem akciové společnosti ke zvýšení atraktivity celého lázeňského území," doplnil generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha.