Posláním nové instituce bude především péče o tuto kulturní památku, ale také zvyšování povědomí o jejích tvůrcích a obyvatelích. V plánu je i zpřístupnění objektu veřejnosti.

V milované vile prožil sedmdesát let

„Nechť tento dům skýtá svým obyvatelům pocit štěstí v práci pro blahobyt lidu, pro rozvoj zlínského kraje a československé republiky“, tak zní úryvek z pamětní listiny, kterou našel při rekonstrukci vily na zlínských Nivách v roce 1953 cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund.

On sám ve vile prožil, jak sám říká, šťastných a pracovně tvůrčích téměř 70 let. Začátkem minulého roku však dospěl k rozhodnutí předat svou milovanou vilu dál.

„Na doporučení blízkých přátel a po své úvaze jsem za účelem jejího prodeje oslovil Čestmíra Vančuru a byl jsem velmi rád, že nabídku přijal. Když mi potom předložil projekt, ze kterého byl patrný jeho záměr týkající se citlivé rekonstrukce vily a způsobu jejího dalšího veřejného využití, uvědomil jsem si, jak je blízký mým vlastním představám,“ objasňuje Miroslav Zikmund.

Dialog o budoucnosti vily mezi pány Zikmundem a Vančurou vyústil v prosinci 2020 v založení nadačního fondu, který bude o objekt pečovat.

„Posláním fondu je kromě nezbytné rekonstrukce vily, jejího mobiliáře a zahrady také zpřístupnění místa odborné i laické veřejnosti nebo organizování vzdělávacích, kulturních a reprezentativních akcí,“ popisuje své plány předseda nadačního fondu a majitel vily Čestmír Vančura.

Přístupná by mohla být už příští rok

Náklady spojené s rekonstrukcí objektu se budou podle prvních odhadů pohybovat okolo 20 milionů korun.

„Pokud některé fanoušky myšlenka rekonstrukce a zpřístupnění Zikmundovy vily zaujme natolik, že ji budou chtít finančně podpořit, budeme samozřejmě rádi,“ uvádí Magdaléna Hladká, ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila.

První návštěvníky by přitom ve vile rádi uvítali už v roce 2022.

„S ohledem na epidemiologickou situaci počítáme s tím, že se termíny projektu mohou posouvat,“ přibližuje Hladká.

Co se týká Miroslava Zikmunda, o svou vazbu na milovaný dům nepřišel. Má zde totiž stále trvalé bydliště.

„Vnímáme to tak, že jsme zatím u Mirka na návštěvě,“ říká s úsměvem Vančura.

Miroslav Zikmund k současnému dění na zlínských Nivách závěrem dodává: „Sleduji se zájmem, jak spolu se svými přáteli domu a jeho přilehlé zahradě ihned a s nadšením vdechnuli život, stejně jako jsem to dělával desítky let já. Věřím, že vila nadále zůstane důstojným a zajímavým místem pro vnímavé lidi všech generací. A že tak bude sloužit ušlechtilému účelu.“