Krajské město Zlín vlastnilo k 31. lednu 2011 asi 2400 bytů. „V současnosti evidujeme 1700 žádostí o městský byt, přičemž z toho 20 žádostí je o byty startovací a 550 žádostí o byty zvláštního určení,“ odhalil mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák s tím, že od 1. října 2008 město nepřijímá žádosti o standardní městský byt.

Podle něj zatím zvýšení nájmu zájem o městské byty nikterak nesnížilo. „V průměru se nám vrátí sedm bytů měsíčně. Některé jsou vráceny z důvodu neplacení nájemného, ale některé se vrací například z důvodu přestěhování či odchodu do domova důchodců,“ doplnil.

Peníze slouží na opravy

Město Zlín využívá zákon o jednostranném zvyšování nájemného. „Nájem se zvyšuje z důvodu částečného pokrytí nákladů na opravy bytů a domů,“ vysvětlil Dvořák.

Ceny nájemného se však ve Zlíně rozhodně nezastaví. „Stávající nájemníci standardních bytů letos zaplatí 70,73 koruny za metr čtvereční, noví pak 72,83 koruny za metr čtvereční. V roce příštím pak obě skupiny zaplatí 84,53 koruny za metr čtvereční,“ zmínil například.

Odlišná situace podle něj panuje u domů se státní dotací. „V nich se nájem nezvyšuje a v současnosti činí 58,98 koruny za metr čtvereční. Jsou to například některé byty ve Slezské a na Podlesí. Nájem se nezvyšuje ani v domech a bytech zvláštního určení,“ osvětlil s tím, že jde o bydlení pro osoby s omezenými příjmy a pro sociálně slabé rodiny.

Výše nájmů v městských bytech se pohybuje podle velikosti podlahové plochy bytu. „V bytech 1+kk v I. nebo II. segmentu, které mají podlahovou plochu kolem 35 metrů čtverečních, je letošní čistý nájem asi 2500 korun. U dvoupokojových bytů o výměře kolem 64 metrů čtverečních je to pak zhruba 4700 korun,“ přiblížil Dvořák.

V Otrokovicích už před šesti lety změnili nájemné v obecních bytech z tehdejšího regulovaného na smluvní. „V důsledku toho se úprava regulovaného nájemného v městských bytech nájemců nyní téměř vůbec nedotýká,“ vysvětlila mluvčí otrokovické radnice Lenka Krupková s tím, že nájemníci platí nyní v 351 obecních bytech více akorát o inflaci. „V současné době evidujeme 322 žádostí o městské byty. Výše nájmu v městských bytech je 45 korun za metr čtvereční měsíčně.

Osmatřicet bytů, tři sta žádostí

V některých menších městech se výše nájmu takřka nemění. Tak je tomu například ve Valašských Kloboukách. „V současnosti vlastní město 38 bytů. Nájemné v těchto prostorách je už od roku 2009 na stejné výši, tedy i pro rok 2011 zůstává nezvýšeno. Sazba nájemného činí 31,62 koruny za metr čtvereční,“ přiblížila mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková. Odbor vnitřních věcí tamní radnice nyní podle ní eviduje přes 300 žádostí o přidělení bytu.

Také Uherskohradišťsku se zvyšování nájemného v městských bytech nevyhnulo. Například v Uherském Brodě, který má v majetku 215 bytů a dále 121 bytových jednotek v ubytovacích zařízeních, se nájem navýšil z 45 korun v roce 2010 na letošních 50 korun za metr čtvereční. „V současné době evidujeme zhruba 155 žádostí o městský byt. Nájemníci se však rozhodně nestěhují z důvodu zvyšování nájmu,“ sdělil vedoucí uherskobrodského odboru správy majetku Ivo Štěpánek.

V Kroměříži radnice vlastní 525 městských bytů. „Velkou část tvoří byty v domech zvláštního určení,“ konkretizoval kroměřížský mluvčí Pavel Zrna. V současnosti jsou podle něj všechny městské byty obsazeny. „Žádosti o přidělení bytu, kterých je přes sedm stovek, převyšují možnosti města,“ informoval s tím, že nájemné je 55 korun za metr čtvereční, což je i po deregulaci nájemného částka přijatelnější než v případě tržního nájemného.

Město Vsetín vlastní v současnosti 505 bytů. „Evidujeme 240 žádostí o městské byty. Zatím však z důvodu navýšení nájemného rozhodně nedošlo k poklesu zájmu,“ ujistil Jiří Žůrek ze vsetínské radnice s tím, že jen v některých bytech je od 1. ledna 2011 vyšší nájem, a to 57 z původních 50 korun za metr čtvereční. Výše nájmu se ve Vsetíně různí. „Pohybuje se od 32 korun za metr čtvereční až do 70,“ uzavřel Žůrek.

Lepší byty za více peněz

Také ve Valašském Meziříčí se navýšení nájemného na zájmu o městské byty nikterak nepodepsalo. „V současnosti je v majetku města 433 městských bytů a 84 bytů typu Penzion. Zatímco o městský byt jsme zaznamenali 310 žádostí, o Penzion jich bylo rovných 550,“ informovala Ilona Grossmannová z odboru majetkové správy. Až do roku 2012 je podle ní stanoven nájem u standardních bytů na 57 korun za metr čtvereční, u bytů se sníženou kvalitou je to pak 52 korun za metr čtvereční.