Důvodem navýšení poplatku je podle radnice nárůst nákladů na provoz systému odpadového hospodářství.

Za uzavřený rok 2021 činily tyto náklady ve Zlíně celkem 78 milionů korun, což při celkovém počtu 78 293 poplatníků odpovídá částce 996 korun za poplatníka.

„Stávající sazba poplatku ve výši 600 korun za poplatníka za rok zdaleka nepokrývá náklady, které si provoz systému odpadového hospodářství ve Zlíně vyžádá, a které dotuje město ze svého rozpočtu,“ vysvětlil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

„Z tohoto důvodu jsme byli nuceni, od nového ruku přistoupit k navýšení poplatku. I nová sazba je však pouze příspěvkem na skutečné náklady na provoz, a náklady nepokryje,“ doplnil mluvčí.

2,50 korun za den

Zdražení je s ohledem na rostoucí náklady nevyhnutelné i podle opozičního zastupitele Čestmíra Vančury.

„Nicméně nemůžeme jen přenášet zvýšení cen na občany. Potřebujeme program pro efektivní nakládání s odpady, který by byl motivační pro občany a přinesl jim výhodu. Bez toho budeme nuceni platby pořád navyšovat,“ uvedl Vančura.

Podle radnice by však zdražení nemělo mít výrazný dopad na lidi.

„Zvýšení sazby poplatku v řádu stokorun ročně by nemělo mít na běžné poplatníky zásadnější dopady, neboť v přepočtu na výslednou celkovou sazbu poplatku se jedná o částku cca 2,50 korun za den, respektive 75 korun za měsíc,“ doplnil Tomáš Melzer.

Výše slev se mění

Systém dílčích úlev od poplatku zůstává jako doposud, mění se však jeho výše.

„Dále se dosavadní jednotná úleva ve výši 40 procent sazby poplatku, v rámci spravedlivějšího zohlednění okolností nově rozděluje na dvě kategorie s odlišnými sazbami úlev z poplatku, vyjádřenými pro snadnější orientaci v absolutních částkách 400 a 300 korun za rok,“ uvedl mluvčí.

Úlevu na poplatku ve výši 400 Kč/rok bude mít osoba, která:

· je mladší 18 let,

· je nevidomá,

· je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, nebo

· je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Úlevu na poplatku ve výši 300 Kč/rok bude mít osoba, která:

· dosáhla věku 65 let,

· je přihlášena v budově mimo dostupná místa svozu, vymezená v příloze č. 1 vyhlášky,

· má věk 19 až 26 let a zároveň studuje v prezenčním studiu mimo území Zlínského kraje.