„Nejstarší nálezy jsou sedm tisíc let staré a pocházejí z období neolitu. Úplně nejstarší je žárové pohřebiště z období pozdního neolitu a štípaná industrie – šipka z období eneolitu. Máme také nálezy z dalších období, například žárové hroby z doby bronzové (období lužických popelnicových polí, 1250 až 1000 let př. n. l.), laténské chaty z doby železné (480 - 30 př. n. l. a keramiku z období Velké Moravy (800 – 950 n l.),“ přiblížil archeolog Ladislav Kaiser.

Velký počet nálezů v lokalitě Babice – Staré Město archeologové sice předpokládali, četnost však předčila jejich očekávání.

„Už původní predikce hovořila o bohatém nalezišti. Nicméně i tuto predikci reálná situace výrazně překonala, jak množstvím nalezených objektů, tak množstvím materiálu. Tento výzkum navíc také prověřil naše schopnosti. Působili jsme totiž v klimaticky velmi nevhodných až extrémních podmínkách. Práce jsme zahájili na začátku ledna a letošní zima skutečně předvedla, co umí. Ani deštivé jaro nebylo k naší práci příliš příznivé,“ shrnul vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner.

Díky ukončení archeologických prací mohou naplno začít hlavní práce na budování 8,5 km dlouhého úseku dálnice D55. Součástí stavby je vybudování 18 mostů,  tři mimoúrovňové křižovatky a dvě protihlukové stěny v délce dva kilometry. Výše investice činí dvě miliardy 850 milionů korun bez DPH. Řidiči se v tomto úseku poprvé projedou v roce 2024.

„Ve stejném roce také plánujeme dokončení prací v sousedním navazujícím úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku. Už aby to bylo. Aktuální dvoupruhové uspořádání silnice I/55, po kterém je nyní veden veškerý provoz, již není kapacitně dostačující. Silnice I/55 navíc prochází zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel,“ dodal ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.