„Poutní kostel Narození Panny Marie spolu s klášterním komplexem je významnou kulturní památkou. Přeložkou komunikace před nimi vznikne důstojný prostor, který může sloužit jako místo setkávání místních obyvatel. Zpříjemní jej fontána nebo nějaká drobná archiektura,“ přiblížil náměstek primátorky Miroslav Kašný.

Ještě než získá město stavební povolení, chce začít s přeložkami slaboproudých kabelů a plynu. Poté bude budovat chodníky, parkovací stání či zpevněné plochy před kostelem. Přeložka komunikace je záležitostí ŘSZK, která zhruba čtvrtinou nákladů městu přispěje. Celá akce má vyjít na čtyřicet milionů korun.

Po určitou dobu prací bude komunikace v okolí štípského kostela pro motoristy uzavřená. Kdy a na jakou dlouhou dobu, však zatím není jasné. Náměstek Kašný předpokládá, že náměstí zmíněné zlínské části bude upraveno na jaře příštího roku.