Námitky, které podali občané v připomínkovém řízení proti územnímu rozhodnutí radnice, byly Zlínským krajem jako odvolacím správním úřadem zamítnuty. Odůvodnění? Územní rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právními předpisy.

„S výsledkem jsme byli seznámeni, zamítavé stanovisko krajského úřadu nás mrzí, ale i přes to budeme pokračovat v boji proti výstavbě supermarketu všemi možnými způsoby a cestami,“ komentovala verdikt zástupkyně občanů Jiřina Kokrhelová.

Lidem se například nelíbilo, že nebylo provedeno kapacitní měření na krajské silnici, upozorňovali rovněž na nevhodné umístění ostrůvku a přechodu a také poukázali na zastaralé údaje z roku 2005, ze kterých hodnocení územního plánu vycházelo.

„Po nabytí právní moci může Lidl požádat o stavební povolení. Celkem bude muset podávat čtyři žádosti, a to na obecném stavebním úřadě a třech speciálních stavebních úřadech, které povedou stavební řízení například ve věci úpravy komunikace I/57 nebo úpravy místní komunikace a parkoviště,“ popsala další vývoj mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.

Hana Trčková