Už potřetí se sešli na radnici s místostarostou Milanem Vybíralem a DVD s přepisem záznamů si postupně pouštějí.

„Měli jsme dvě možnosti. Buď pásky vyhodit, nebo na nich začat pracovat. Zbavit se jich by byla velká škoda, jelikož je na nich hodně cenných záznamů. Rozhodli jsme se je proto všechny se staršími lidmi zhlédnout,“ objasnil místostarosta Vybíral.

Na přibližně dvaceti nalezených kotoučích je asi pět hodin záznamů od šedesátých let. Z nich vyberou pamětníci s Vybíralem šoty, které nechají sestříhat do filmu. Ten by chtěli prvně pustit v polovině listopadu při oslavách 110 let založení města.

„Vybídli jsme i občany a místní spolky, pokud mají nějaké filmové dokumenty, aby je přinesli. A už se nám shromáždilo sedm hodin dalších záznamů. DVD, která nevyužijeme celá, dáme k dispozici do muzea. Tam si je může kdokoliv zapůjčit,“ dodal Vybíral.

Podle sedmašedesátileté Věry Holubové z Napajedel je úspěch, že se tyto dokumenty dochovaly. „Celá historie města tak bude na DVD a nepřijde vniveč. To je strašně důležité,“ zdůraznila Holubová.

Stejného názoru je i sedmasedmde­sátiletý Alois Vychodil. „Jsou tam spartakiády, první máje, sportovní utkání i budovy, které ve městě dříve stály a dnes tu nejsou,“ objasnil pamětník.

Oldřich Mikšík si ještě při prohlížení DVD vzpomněl, kolik hospod bylo v šedesátých letech v Napajedlích. „Všichni říkali, že dvanáct, ale bylo jich třináct. Ta poslední byla u dnešního otrokovického nádraží, což byl dříve napajedelský katastr,“ vysvětlil osmasedmdesátiletý místní občan.

František Pavlík považuje vůbec za nejcennější materiál film Cesta života, který kdysi natočily zlínské Filmové ateliéry. „Účinkovala tam řada našich občanů, kteří se tam poznají. Starší generaci to bezpečně zajímat bude. S mladšími to bude pravda horší, pro ně je všechno staré pasé,“ pousmál se třiaosmdesátiletý Pavlík.