„Současný stav ekonomiky, návrh státního rozpočtu a vývoj pandemie představují významný dopad i do krajského rozpočtu. Proto jsme jej navrhli konzervativně tak, aby byly pokryty nejdůležitější provozní potřeby jak krajského úřadu, tak jeho zřizovaných a zakládaných organizací,“ poznamenal náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za krajské finance.

V porovnání s letošním schváleným rozpočtem by mělo v roce 2021 dojít na navýšení celkových příjmů o 417 milionů 316 tisíc korun.

Nárůst se týká zejména dotací od ministerstva školství na výdaje na vzdělávání související s růstem platů ve školství, naopak snížení se čeká u příjmů ze sdílených daní (o 332 milionů korun) v důsledku dopadů pandemie covid-19. Rozpočet by měl být v nejbližší době předložen nově zvolené Radě Zlínského kraje, která by jej měla projednat a doporučit zastupitelstvu ke schválení.