Muzeum, galerie i knihovna. Tři zlínské kulturní stánky dlouhá léta sídlily v pronajatých a pro rozvoj organizací nevhodných prostorách. Situaci začal řešit Zlínský kraj a v roce 2013 bylo veřejnosti poprvé otevřeno krajské kulturně-vzdělávací centrum

„14|15 BAŤŮV INSTITUT“. Mělo zajistit regeneraci budov 14 a 15 a vytvořit pro jednotlivé instituce důstojné prostory.

„S tímto byla spojena i řada provozních problémů, které bylo nutné řešit s ohledem na finanční náročnost, efektivní správu nemovitostí a zajištění chodu všech činností,“ vysvětlila ředitelka servisní organizace 14|15 Baťův institut Petra Kubíková.

Kraj proto zřídil příspěvkovou organizaci zabezpečující servisní činnosti i jednotnou správu majetku institutu.

„Je proto rozdíl, zda mluvíme o 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU jako o krajském kulturně-vzdělávacím centru, či o 14|15 Baťově institutu jako servisní organizaci,“ dodala.

Nevnímají lidé dvojí úřad komplexu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU a příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut jako matoucí?

Lidi zajímá především nabízený program. Je důležité, aby měla veřejnost jasno, kam za konkrétní akcí jít, aby se k nám lidé vraceli a užili si bohatě kultury a zážitků. Aby věděli, že jsou zde expozice muzea a galerie, že si můžou přijít i posedět do kavárny nebo čítárny knihovny a také, že když se řekne koncert na platformě, půjdou do areálu bývalého Svitu, do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Na pozici jste nastupovala po odchodu vaší předchůdkyně. Jaké jste měla pocity, když jste v roce 2015 naskočila do již rozjetého vlaku?

Téměř 11 let jsem pracovala jako interní auditor na zlínském krajském úřadě, měla jsem tedy celkem podrobný vhled do různorodých procesů a také moje předchozí praxe ve firemní sféře mi poskytla mnoho zkušeností. Fungování příspěvkové organizace pro mne tedy nebylo cizí. Netvrdím ale, že to bylo vždy zcela jednoduché. Organizace byla mladá a mnoho procesů bylo nutné domyslet, nastavit a popsat do podrobností a do všech souvisejících rizik.

Co bylo z počátku nejtěžší prosadit?

Například nastavit systém koordinace instalací a deinstalací výstav. Bylo také nutné naučit zaměstnance všech organizací, aby plánovali. A to s dostatečným předstihem, reálně a zohlednili co nejvíce skutečností, což je někdy s umělci či výtvarníky komplikované.

Jak se ředitelka potýkala s novou rolí, jaká úskalí ji čekala, co ji mile překvapilo, co ji naopak rozladilo a co veřejnosti 14|15 BAŤŮV INSTITUT nabídne v roce 2019, se dozvíte již v úterý ve Zlínském týdnu.