Výstava pro veřejnost má název Vaše nejcennější foto a pořádá ji Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se skupinou Euroclinicum Group, která se prevenci věnuje.

„Cílem výstavy je i ukázat, že preventivní vyšetření prsů je zcela zásadní pro záchranu života u všech věkových skupin dívek a žen," uvedla proděkanka fakulty Lenka Drábková.

Výstava mamografických snímků je přístupná do 7. února 2014, a to ve všední dny od 8 do 18 hodin. Kromě mamografických snímků je součástí výstavy i prezentace k možnostem prevence nádorového onemocnění prsu u žen samovyšetření prsu, které je součástí studentského projektu Myslíš, že se tě to netýká? (hed)