„Cílem všech doprovodných programů je zviditelnit Zlínský kraj. Je to také nabídka pro potenciální partnery, kteří uvidí, že je náš kraj schopný takové setkání zorganizovat,“ uvedl k doprovodnému programu ministriády konané 22. až 24. ledna hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Upozornil, že jde o první ze setkání ministrů v různých krajích České republiky.

V Luhačovicích přitom bude plno už 19. až 21. ledna, kdy město uvítá Evropské fórum mládeže. To je tvořené federací více než devadesáti národních rad mládeže a mezinárodních nevládních organizací. Jeho cílem je mimo jiné umožnit mladým lidem aktivně se podílet na utváření Evropy a společnosti, ve které žijí.

„Zasedat budou na luhačovické radnici,“ upřesnil místostarosta Luhačovic Roman Lebloch.

Dalšími akcemi s účastí lidí z mnoha zemí Evropy bude dubnová doktorandská konference na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Její název je Baťovský odkaz pro Evropu: baťovské řízení a jeho aplikovatelnost v evropském ekonomickém prostoru.

„Tato konference je pořádaná už pátým rokem. Vloni na ní bylo 461 účastníků. Protože uzávěrka teprve bude, není zatím jejich konečný počet známý,“ sdělila organizátorka akce Janka Ladová.

Mezi účastnické země vloni kromě České a Slovenské republiky patřilo třeba Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Dánsko či Itálie. Letos poprvé se konference kromě doktorandů a mladých vědeckých pracovníků zúčastní i jejich zkušenější akademičtí kolegové.

V červnu se pak koná v Kroměříži setkání neformální sítě zástupců veřejných správ v Evropě EUPAN.

„Tato síť slouží především k výměně zkušeností a osvědčených postupů ve využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě,“ poznamenal mluvčí kraje Patrik Kamas.