„Některé jeho části jsou už zničené, jiné jsou na tom o trošku lépe. Zmíněný chodník je ovšem tím nejfrekventova­nějším ve městě. Zaslouží si proto generální opravu," informoval starosta Fryštáku Lubomír Doležel. Dodavatel stavby je podle jeho slov už vybraný, uzavřena je i smlouva o dílo.

„Chtěli jsme se do opravy chodníku pustit ještě vloni, ale v listopadu nikdy nevíte, jestli vás počasí nepřekvapí," připomněl starosta Fryštáku. Investiční akce vyjde zhruba na dva miliony korun. Náklady uhradí město ze svého rozpočtu.